Tap Dance (การเต้นแท็ป )

Tap Dance

การเต้นแท็ป เข้ามาในช่วงยุคคริสต์ศตวรรษที่ 19 ซึ่งได้ถือกำเนิดในประเทศอเมริกาเข้าใจง่ายๆว่าเป้นการเต้นที่อาศัยจังหวะการเคาะแท็ปจากแผ่นเหล็กในร้องเท้าเป็นการเต้นรำที่สร้างจังหวะ ซึ่งมีจังหวะอยู่ 8 จังหวะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, หยุด, 1, 2,  ซึ่งสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้