DANCE

การเต้นเปรียบสเหมือนประเพณีในบ้างประเทศ และยังเป็นการแสดงออกที่ถึงความสนุกสนานการเต้นไม่ได้แบ่งอายุ วัย หรือเพศ การเต้นยังแบ่งได้เป็นหลายๆประเภทหลายแนว การเต้นยังบอกถึงรสนิยมของคนที่เต้น สร้างความบันเทิงให้กับคนที่พบเห็น และคนรอบข้าง เราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเต้นจึงได้รวบรวมข้อมูลของการเต้นของจากทั่วโลก ความเป็นมาของการเต้นนั้นๆและยังเทคนิคในการเต้นที่น่าสนใจสามารถติดตามได้จากทางหน้าหลักของเว็บไซต์