Clown Walk

Clown Walk

C-walk (Clown Walk ) แรกเริ่มเดิมที่ถูกเรียกว่า The Crip Walk หรือ C-Walk ซึ่งถือกำเนิดและได้รับความนิยมมากในแถบ Los Angeles โดยมีนาย Raymond Washington 1 ในสมาชิกแก๊งค์ที่ชื่อว่า Crip อยุ่ในปีค.ศ.1969 ที่มาของการเต้นนี้จริงๆแล้วเป้นเพียงแค่การเดิน represent ของแก๊งค์เท่านั้น ซึ่งตอนนั้นได้รับกระแสนิยมมากจนได้มีคนนำไปเป็นหนึ่งในท่าเต้นของการเต้น Hip Hop