ฮิปฮอป (Hip Hop)

การเต้นที่แข็งแรง

ฮิปฮอป คือการเต้นเข้าจังหวะที่ได้รับความนิยมมากในแถบอเมริกาจุดเด่นของฮิปฮอปคือการรร้อง และเต้นที่เป็นเอกลักษณ์ที่ดูแข็งแรงมีพลัง การแร็ป (Rap) ที่ใช้ทำนองของดนตรีอิเล็กโรนิกที่คนร้องต้องร้องด้วยความเร็ว เนื้อหาก็จะพูดถึงเรื่องรอบตัวเองสิ่งที่เคยเห็น หรือเกิดกับตัวคนร้องเอง การต้นก็เกิดจากากรร้องของวงแนวนี้ที่เราจะเห้นได้จาก การกระตุกร่างกาย (Isolation) หรือที่เราเห็นบ่อยๆคือการย่อขาขึ้น-ลง (locking) การกระโดดไปตามจังหวะเพลง (Hop) ซึ่งการร้องได้เกิดท่าเต้นมากมายที่เราเห็นกันก็คือการเต้นหุ่นยนต์ที่เราเลียนแบบการเต้นของหุ่นยนต์ หรือการขับมือในรูปแบบต่าๆ เลือนแบบท่าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และที่ได้รับความนอยมากสำหรับคนเต้นฮิปฮอป คือการเต้นเบรคแดนซ์ (Break Dance)