บางกอกแดนซ์ (bangkok dance)

รางวัล

สุดยอดตัวแทนนักเต้นไทยที่สามารถเอาชนะจากสองเวทีการแข่งขัน โดยสามารถทำผลงานด้วยการกรวดรางวัลมาได้ทั้งหมด 170 รางวัล นางสาววัลลภา ปัจฉิมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบางกอกแดนซ์ ได้เล็งเห้นในส่วนนี้และได้พัฒนาในจุดนี้ต่อไปเพื่อที่จะให้ประเทศไทยมีบุคลกรที่มีคุณภาพในเรื่องของการเต้นที่มีมาตรฐานมากเพื่อที่จะไปแข่งกับนานๆช่าติ โดยให้ความสำคัญกับการแข่งขันเวทีที่ใหญ่ที่สุดอย่าง  C.S.T.D. Theatrical Dance Festiva ประเทศไทยได้สร้างประวัติศตร์ มากที่สุดในรอบ 10 ปี ด้วยการได้รับรางวัลมากกว่า 76 รางวัล